Skip to main content

Een brokje cultuur en geschiedenis

De Oktoberhallen te Wieze hebben een heel omvangrijke geschiedenis. Doorheen de jaren bezochten reeds tientallen miljoenen mensen het nostalgische gebouw tijdens de alom bekende Oktoberfeesten of ook wel Bierfeesten genaamd.

In 1956 nam brouwerij Van Roy het concept van de Oktoberfesten in München over naar Wieze. Deze hadden voor het eerst plaats in een tent van 100m op 20m en duurde 9 dagen. Ondanks de geringe publiciteit kende deze 1ste Wieze Oktoberfeesten een groot succes met ongeveer 30.000 bezoekers.

Door de overvloedige regenval en de minderwaardige accomodatie in 1956 werd in 1957 hal A opgericht. Dit gebouw had een lengte van 80m en een breedte van 60m zonder één binnenpeiler en met dakbogen over de hele spanwijdte. Het bevatte voor die tijd een moderne infrastructuur met een draaiend en twee vaste podia voor de orkesten, met keukens, tapbatterijen en kleedkamers en vooral met speciale onderaardse leidingen die het feestbier uit de brouwerij rechtstreeks aanvoerden. Deze werden voor het eerst gebruikt bij de 2de Oktoberfeesten op 28 september 1957.

Door het steeds stijgend aantal bezoekers beslisten de organisatoren in 1965 om hal A te vergroten. Er werd een nieuwe hal B bijgebouwd. Deze heeft een lengte van 42m en een breedte van 70m. Het jaar daarop in 1966 werd alles nog een uitgebreid met hal C.

Sinds 1965 had de Brouwerij aan Chris van Doren de opbracht gegeven een groot fresco te schilderen tegen de achterwand van hal A. Pas in 1967 was deze "Ode aan de vreugde" klaar. Hiernaast kan u daar een foto van bewonderen. Tot vandaag hangt dit schilderij nog steeds in de Oktoberhallen beschermd achter doeken.

Door het Heizeldrama te Brussel werden in 1985 de Oktoberfeesten voor 1 jaar opgeschort. In 1987 hadden deze feesten voor de 30ste en laatste keer plaats. Een stukje nostalgie ging toen voorgoed de geschiedenis in...

De Oktoberhallen zijn deze dagen meer gekend voor zijn rijk aanbod aan evenementen. Zowel handelsbeurzen, concerten, fuiven als privé- en bedrijfsfeesten, vinden er onderdak. Wat er in de toekomst op het programma staat, kunt u steeds vinden in onze kalender.

Tot binnenkort!

Tot binnenkort bij de Oktoberhallen

Oktoberhallen

Schrovestraat 22 A 9280 Wieze